Oferta dla firm i instytucji

Z uwagi na zainteresowanie prywatnych firm oraz instytucji publicznych dotyczące poszerzania kwalifikacji kadry pracowniczej, pragniemy przedstawić Państwu ofertę kursu języka angielskiego. Proponujemy Państwu sprawdzoną metodę Callana, którą na bazie naszego wieloletniego doświadczenia znacznie zmodyfikowaliśmy, uzupełniając ją o starannie przygotowany kurs gramatyczny. W ten sposób stworzyliśmy doskonałą hybrydę metody Callana z metodą tradycyjną. Kurs został opracowany w taki sposób, by obie metody ściśle ze sobą współpracowały i nawzajem uzupełniały. Stosowanie tego systemu pozwala na osiągnięcie o wiele lepszych wyników w nauce, niż użycie standardowego trybu. Stosując Metodę Callana czas nauki skraca się ponad 4-krotnie w porównaniu z innymi, tradycyjnymi metodami. Największe autorytety (m.in. English Speaking Union) uznają ją za najskuteczniejszy sposób przyswojenia języka angielskiego. 95% uczących się tą metodą pomyślnie zdaje egzamin Cambridge First Certificate, podczas gdy średnia światowa wynosi około 70% (dane Cambridge Examination Syndicate). Podczas 50- minutowych zajęć wypowiadanych jest 12 600 słów (tradycyjna lekcja to niecałe 3 000 !!!). Prowadzone są one przez zmieniających się podczas całego procesu wykładowców, posiadających wysokie kwalifikacje.

Pomimo, iż specjalizujemy się w prowadzeniu zajęć Metodą Callana, w naszej ofercie znajdziecie Państwo również zajęcia o tematyce biznesowej oraz zajęcia przygotowujące do egzaminów CAMBRIDGE (FCE, CAE, CPE). Proponujemy: bezpłatny test sprawdzający poziom, cztery lekcje pokazowe, okresowe raporty obecności kursantów oraz raporty postępów w nauce. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę nauczycieli, przeszkoloną do nauczania Metodą Callana. Do Państwa dyspozycji pozostają również lektorzy anglojęzyczni (tzw. Native Speakers).

Przewidujemy także możliwość zawieszenia i przesunięcia terminów zajęć stosownie do potrzeb Kontrahenta. Płacicie Państwo jedynie za lekcje, które się odbyły; lekcje odwołane nie są brane pod uwagę w rozliczeniu.

Proponujemy Państwu dogodne warunki finansowania nauki, a także elastyczny program realizacji zajęć, włączając w to możliwość organizowania kursów na terenie przedsiębiorstw, w czasie lub po godzinach pracy.

Kurs, który Państwu oferujemy daje następujące korzyści:

  • pracownicy mogą uczyć się w miejscu pracy (choć kurs może też być prowadzony w siedzibie Prime English School),

  • program każdego kursu przygotowywany jest w oparciu o analizę potrzeb firmy,

  • kursy są "skrojone na miarę", tak by jak najlepiej trafiać w zapotrzebowanie klienta,

  • program może być modyfikowany w trakcie kursu,

  • do grupy mogą dołączać nowe osoby,

  • cena za jednostkę lekcyjną jest niezależna od liczby osób w grupie,

  • każda firma lub grupa ucząca się w ramach firmy może wybrać właściwą dla siebie formę i rodzaj kursu.

Zaufali nam